Tips

Onderstaande tips zijn specifiek voor meertalige kinderen:

 • Maak alles concreet. Gebruik visuele tekens en materialen, bv. prenten, boeken, foto’s, voorwerpen en poppen.
 • Ondersteun wat je wil zeggen: breng info over met een gebaar, een actie of een directe blik).
 • Betrek het kind met meertalige muziek en gebruik gebaren om de liedjes verstaanbaar te maken.
 • Zorg voor activiteiten die taalgebruik stimuleren in het spel. Als een kind de taal ook nodig heeft bij het spel, dan zal het er meer aandacht aan geven en dan ‘beklijft’ de taal beter.
 • Zorg voor ‘veilige’ activiteiten die taal natuurlijk met zich meebrengt op een niet-bedreigende manier, bv. bij een zand- en waterspel staat er geen einddoel voorop, dus is er ook geen angst om fouten te maken.
 • Gebruik de naam van het kind regelmatig zodat het zich betrokken voelt.
 • Gebruik rijke taal in combinatie met eenvoudige opdrachten, bv. “Eerst gaan we onze handen wassen. Was je handen maar met deze zeep. Hmmm, die ruikt zo heerlijk!”.
 • Betrek het kind in sociale verantwoordelijkheden zoals het uitdelen van koekjes of werkjes.
 • Betrek andere kinderen als focus in een gesprek.
 • Moedig kinderen aan om goed te luisteren naar elkaar.
 • Zorg voor activiteiten en routines die stimuleren dat kinderen onder elkaar spelen en spreken.
 • Betrek een kind in kleine groepjes met andere kinderen die een goed rolmodel vormen van de te leren taal.
 • Zorg ook voor momenten waarop een kind samen kan spelen met anderen die dezelfde taal spreken, zodat kinderen elkaar kunnen helpen als ze iets niet verstaan.
 • Zorg voor antwoordkansen door herhaling, bv. bij het vertellen van een verhaal.
 • Blijf praten zelfs als een kind niet reageert.
 • Aanvaard non-verbale antwoorden, oogcontact en knikken.
 • Bemoedig en prijs elke poging tot communicatie en elk gebruik van humor.