Inspelen op wat kinderen zeggen


Reageren op wat een kind zegt

Als een kind spontaan iets zegt of antwoordt, is het van groot belang om daar positief op te reageren. Dat kan op heel verschillende manieren: door uit te breiden, vragen te stellen ter bevestiging, uit te dagen, door te vragen en terug te kaatsen. Help een kind verwoorden wat het wil vertellen en de tijd te nemen om uit te zoeken wat het precies bedoelt.

Tips

  • Vraag naar meer details of nieuwe aspecten. Zo worden de spreekkansen groter en merkt het kind dat er interesse is in wat het vertelt.
  • Is het onduidelijk wat het kind bedoelt, herhaal dan wat het vermoedelijk zegt. Doe dit op een vraagtoon om bevestiging te krijgen.
  • Daag een kind uit door te reageren op een speelse, plagende of uitdagende manier op wat het doet en zegt.
  • Met doorvragen is meer informatie te achterhalen over wat het kind doet/denkt/voelt.
  • Reageer op foutjes door in het antwoord de juiste vorm aan te bieden. Dit ‘terugkaatsen’ is erg goed voor de taalverwerving.

Reageren op fouten

Bij een kind heeft het zeer weinig effect om fouten expliciet te verbeteren. Het heeft niet altijd door waarop de verbetering slaat en is ook veel meer bezig met de betekenis van taal dan met de vorm. Het is daarom beter om kinderen in gesprekken te voeden met rijk en correct taalaanbod, veeleer dan hen expliciet op hun vormfouten te wijzen.

Tips

  • Berisp kinderen niet wanneer ze fouten maken.
  • Verbeter fouten van kinderen niet expliciet door op de foute vorm te wijzen.
  • Herhaal de uiting van het kind en bied in je herhaling het juiste model aan (terugkaatsen).
  • Lok door te reageren meteen nieuwe taalproductie uit bij het kind. Zo wordt het kind sterker in zijn taalgebruik.

Voorbeeld

Kind:   Ik heb getekenen een auto.
Begeleidster:  Wauw, wat een mooie auto heb jij getekend! Van wie is die auto?

Kind:  Ik draw een auto (code-wisseling: Engels woord in Nederlandse zin van een meertalig kind).
Begeleidster:  Wauw, wat een mooie auto ben jij aan het tekenen! Van wie is die auto?