Gewetensvorming

Het verschil tussen ‘goed’ en ‘kwaad’

Het besef van 'goed' en 'kwaad' start op 13 à 24 maanden. Dit besef houdt verband met alle andere ontwikkelingen in deze periode (zelfbesef, kunnen lopen, …). Een kind wordt zich in deze periode geleidelijk aan bewust van handelingen die goed- of afgekeurd worden.

Het onderscheiden van ‘goed’ en ‘fout’ heeft ook te maken met een gevoel dat het daaraan kan verbinden. ‘Fout’ of ‘slecht’ roept een gespannen gevoel op. Een volwassene reageert boos of streng als het kind iets fouts doet. Sommige kinderen krijgen sneller een gespannen gevoel als ze iets fouts doen. Ze hebben een gevoelig zenuwstelsel dat sterk reageert. Andere kinderen met een minder sterk reagerend zenuwstelsel lijken het zich minder aan te trekken.

Oorzaak en gevolg

Tussen 18 en 24 maanden begint een peuter te beseffen dat wat hij doet, gevolgen heeft. Hij denkt na over oorzaak en gevolg. Als hij iets laat vallen, maakt dit een geluid. Als hij op het knopje naast de deur drukt, heeft dat een leuk ‘gevolg’. Deze ontdekkingen zijn zo fascinerend dat een kind dit eindeloos wil herhalen.

Uitzoeken wat er zal gebeuren wordt een bijna voltijdse dagbesteding. Een kind vindt het heel spannend om uit te zoeken wat er gebeurt als een volwassene zegt dat iets niet mag. Het zoekt ook uit hoe ze zullen reageren op zijn gedrag.

12-18 Maanden Verstandelijke
18-24 Maanden Verstandelijke
24-36 Maanden Verstandelijk