Verbanden leggen

Enkele voorbeelden :

  • Rond 8 maanden laat een kind vanuit zijn stoel of van op het verzorgingskussen voorwerpen vallen. Het doet dat steeds opnieuw en kijkt wat er gebeurt. Zo leert het dat voorwerpen altijd ‘naar beneden’ vallen.
  • Een kind kan eindeloos op een knopje van een speeltje duwen en lachen als er geluid komt of het test hetzelfde uit op de lichtschakelaar. Het leert dat wat het doet effect heeft op iets anders.
  • Een kind leert stilaan wat mag en niet. Dat leert het omdat zijn ouders wel 100 keer hetzelfde zeggen: “Je mag niet aan de televisie komen.”
  • Een kind leert erop vertrouwen dat ouders terugkomen om het op te halen in de opvang. Tegelijk leert het op welk moment van de dag dat is (bv. na het vieruurtje) en is verbaasd als dat op een ander moment gebeurt.