Cb-arts

Online cursussen

Over een aantal thema's kan je bijleren via een online cursus. Deze cursussen hebben het voordeel dat ze op een eigen tempo en op een plaats en tijdstip naar keuze kunnen doorgenomen worden.

Tijdens de cursus is er een online coach. Je kan dan je vragen stellen, opmerkingen geven en in interactie gaan met medecursisten.

Lukt het niet om een pdf account aan te maken op het leerportaal?

Inscholingsmomenten in 2018


Kind en Gezin organiseert geregeld bijscholingen voor consultatiebureauartsen. Vanaf 2019 zal dit zichtbaar gemaakt worden in een opleidingscatalogus. Meer info volgt in januari 2019.

Inscholingstraject voor startende consultatiebureauartsen
Programma en presentaties van het Sinterklaassymposium op 7 december 2018

Titel - 'Kijk wat ik kan' over ontwikkeling opvolgen, interpreteren en stimulerenpdf Programma en presentaties van de studiedag 'Preventief onderzoek naar gezondheidsrisico's bij zuigelingen en jonge kinderen - deel 2'

Gent, 19/10/2018
Presentaties van het Sinterklaassymposium op 2 december 2016

Thema: het Geïntegreerd Elektronisch Dossier (GED), een uitdaging...