Opvoeding


De Gezinsbond

www.gezinsbond.be

De Gezinsbond wil ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij organiseren daarom gespreksavonden, vormingsavonden, info op maat, ...

Gezin en handicap

www.gezinenhandicap.be

Gezin en Handicap organiseert informatie- en vormingsmomenten in heel Vlaanderen over alles wat met handicap te maken heeft. Tijdens deze vormingsmomenten krijgen de aanwezigen gerichte informatie, wisselen zij ervaringen uit en wordt er veel tijd uitgetrokken voor individuele vragen.

Groeimee.be

www.groeimee.be

Groeimee.be biedt een kalender aan met activiteiten in je buurt.

Sterk in grenzen verleggen

www.sig-net.be

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen en hun omgeving via inclusie en integratie. Deze organisatie biedt tal van vormingen aan, zowel voor professionelen als voor ouders.

VCOK

www.vcok.be

VCOK is een door de Vlaamse Overheid erkend vormingscentrum, gespecialiseerd in de thema's opvoeding, kinderopvang, adoptie en bemiddeling. Ze richten hen in het bijzonder naar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken en in het algemeen naar alle geïnteresseerden. Ze werken daartoe samen met andere specialisten en kunnen beroep doen op een uitgebreid netwerk van ervaren medewerkers waardoor ze vorming in heel Vlaanderen aanbieden.

Ze geven vormingssessies en vormingsreeksen over opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar. Van babymassage tot veilig internetten. Van begrenzen tot onderhandelen. Van stripverhaal tot museumbezoek.

Workshops Triple P (provincie Antwerpen)

Hoe kan ik rustig winkelen met mijn zoontje? Hoe zorg ik ervoor dat mijn dochter luistert? Hoe ga ik om met een boos kind? Tijdens een workshop die 2 uur duurt, geven Triple P-medewerkers ouders informatie over een bepaalde opvoedingssituatie. De Triple P-medewerker leert ouders hoe ze positieve opvoedingsstrategieën kunnen gebruiken. Elke ouder maakt een plan van aanpak voor de besproken opvoedingssituatie. Tijdens de workshops kunnen ouders ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen. 

De organisaties die deze workshops geven en de data vind je op de website van het Triple P magazine.

Zorg-Saam

Zorg-Saam organiseert opleidingen en doet begeleidingen in de welzijnssector.

Hun aanbod bestaat uit een gesloten aanbod, waarbij organisaties opleidingen aanvragen om in de organisatie zelf te geven en een open aanbod waarbij de deelnemers zich kunnen inschrijven in verschillende cursussen.