Voeding en beweging


De Gezinsbond

www.gezinsbond.be

De Gezinsbond wil ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij organiseren daarom gespreksavonden, vormingsavonden, info op maat, ...

EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief)

www.vegetarisme.be

EVA informeert en sensibiliseert het grote publiek, professionals in de horeca, de gezondheidssector, de landbouw- en voedingssector, het middenveld, de media, het onderwijs en andere sectoren, via diverse kanalen, producten en diensten. De organisatie doet aan beleidsbeïnvloeding op verschillende niveaus.

Expertisecentra kraamzorg

www.expertisecentrakraamzorg.be

De expertisecentra kraamzorg bieden o.a. workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders aan. 

La Leche League

www.lalecheleague.be

La Leche League organiseert o.a. borstvoedingsinfosessies voor zwangere vrouwen en hun partner, maar ook voor borstvoedende mama's zijn er heel wat thema-avonden.

Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding

www.vbbb.be

De VBBB organiseert informatieve bijeenkomsten. Hierbij komen heel veel aspecten van borstvoeding aan bod (voorbereiding, kraamtijd, volgende maanden, ...). Deze bijeenkomsten zijn een prima voorbereiding tijdens de zwangerschap, maar worden ook bezocht door vrouwen die pas bevallen zijn. Er zijn ook aparte themabijeenkomsten (bv. tweelingen, ...)

Vlaamse beroepsorganisatie van vroedvrouwen

www.vroedvrouwen.be

De Vlaamse organisatie voor vroedvrouwen groepeert op haar kalender activiteiten die ze zelf organiseert en georganiseerd door bevriende organisaties, zowel voor ouders, als voor (toekomstige) vroedvrouwen.

vzw Borstvoeding

www.vzwborstvoeding.be

Vzw Borsvoeding organiseert o.a. contactavonden met borstvoedingsconsulentes. Deze infosessies zijn toegankelijk voor iedereen die met vragen zit rond het thema borstvoeding.