Adoptie


TRIOBLA vzw

Triobla organiseert, naast de verplichte voorbereiding voor kandidaat-adoptieouders, ook vormingsnamiddagen voor toekomstige adoptiegrootouders. Op de website vind je meer informatie.
www.triobla.be

Steunpunt Nazorg Adoptie

Het Steunpunt Nazorg Adoptie richt zich ook tot alle professionelen die met adoptie te maken hebben, zowel leerkrachten, verpleegkundigen van Kind en Gezin, maar ook tweede en derde lijnshulpverleners.

Zij wensen de adoptiealertheid bij de brede groep van hulpverleners te verhogen. Zij doen dit onder andere door lessen te geven over adoptie aan toekomstige hulpverleners.
www.steunpuntadoptie.be

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

VAG is een belangenorganisatie voor en van adoptiegezinnen. Ze willen alle geïnteresseerden in adoptie informeren en alle betrokkenen begeleiden en helpen waar mogelijk. Zij doen dit onder andere door het geven van vorming aan adoptiebetrokkenen en hulpverleners. In elke Vlaamse provincie is er een afdeling van VAG, die op regelmatige basis vormingsavonden en andere activiteiten organiseert. De agenda kan je terugvinden op hun website: www.adoptievlaanderen.be

VCOK

VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang is gespecialiseerd in vorming rond opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. Thema's zijn onder meer dagelijkse opvoeding, pedagogische opdracht en ondersteuning van medewerkers en team. Er is zowel een open aanbod als een aanbod op maat.

Gezin en handicap

www.gezinenhandicap.be

Gezin en Handicap organiseert informatie- en vormingsmomenten in heel Vlaanderen over alles wat met handicap te maken heeft. Tijdens deze vormingsmomenten krijgen de aanwezigen gerichte informatie, wisselen zij ervaringen uit en wordt er veel tijd uitgetrokken voor individuele vragen.