Diversiteit en kinderrechten


Decet

Decet is een internationaal netwerk dat zich richt op het recht van elk kind en elke volwassene om zich te ontplooien in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. Ieder heeft het recht op actieve participatie in goed gekwalificeerde kinderopvang, vrij van elke vorm van discriminatie. Decet wil de kennis, de vaardigheden en de houding op dit vlak versterken en kinderen en volwassenen in staat stellen samen te werken aan kinderopvang. 

Het Kruispunt Migratie-Integratie

Het Kruispunt Migratie-Integratie (tot 2010 het Vlaams Minderhedencentrum genoemd) ontwikkelt en deelt expertise over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit. Iedereen die in zijn werk hiermee te maken heeft, kan bij hen terecht.

Meer weten