Gezinsondersteuning


De Tuimel

De Tuimel biedt vorming en een methodiek aan voor intensieve gezinsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare, meer specifiek kansarme en generatiearme gezinnen. Belangrijk hierin is het samen ‘doen van activiteiten’ met ouders en kinderen naast de gespreksmatige ondersteuning.

EXPOO

EXPOO is het Vlaams expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. In de kalender van EXPOO vind je een overzicht van de vorming die EXPOO organiseert en van het externe aanbod.

  • Op zoek naar een interessante spreker over een thema rond opvoeden of opvoedingsondersteuning? Neem een kijkje in de sprekersdatabank van EXPOO.

Prakticum, vorming voor hulpverleners

Prakticum biedt trainingen door gecertificeerde trainers voor professionele hulpverleners uit verschillende sectoren zoals bijzondere jeugdzorg, vaph, ckg, onderwijs, kinderopvang, ... . Enkele voorbeelden: video-interactiebegeleiding in kinderdagverblijven, video-hometraining, signs of safety, basistraining van specifieke werkvormen, agressiehantering, basishouding, weerstandspatronen,... .