Gezondheid en vaccineren


EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief)

EVA informeert en sensibiliseert het grote publiek, professionals in de horeca, de gezondheidssector, de landbouw- en voedingssector, het middenveld, de media, het onderwijs en andere sectoren, via diverse kanalen, producten en diensten. De organisatie doet aan beleidsbeïnvloeding op verschillende niveaus.

Meer weten: www.vegetarisme.be

Levensreddend handelen kinderopvang

Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen hebben.

Specifieke zorgbehoefte

Deze organisaties hebben een aanbod op het vlak van kinderen met een specifieke zorgbehoefte:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

www.vigez.be

Het VIGez verzorgt opleidingen, zowel op maat als een regulier aanbod.

Vlaamse beroepsorganisatie van vroedvrouwen

www.vroedvrouwen.be

De Vlaamse organisatie voor vroedvrouwen groepeert op haar kalender activiteiten die ze zelf organiseert en georganiseerd door bevriende organisaties, zowel voor ouders, als voor (toekomstige) vroedvrouwen.