Andere vormingen en infosessies


Expertisecentra kraamzorg

www.expertisecentrakraamzorg.be

De expertisecentra kraamzorg bieden o.a. workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders aan.

Geboortehuizen

www.vroedvrouwen.be/nl/search/node/geboortehuis

Geboortehuizen zijn ontmoetingsplaatsen voor zwangere vrouwen en bevallen moeders om het vertrouwen in hun eigen kunnen en in de natuur bevorderen. De koppels worden eerlijk en volledig ingelicht over alle modaliteiten, alle aspecten, alle medische- en niet medische mogelijkheden betreffende zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Een ononderbroken en reële dialoog tussen de toekomstige ouders en de vroedvrouwen waarborgen reeds een groot deel van de noodzakelijke veiligheid rondom geboorte.

La Leche League

www.lalecheleague.be

La Leche League organiseert o.a. borstvoedingsinfosessies voor zwangere vrouwen en hun partner, maar ook voor borstvoedende mama's zijn er heel wat thema-avonden.

Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding

www.vbbb.be

De VBBB organiseert informatieve bijeenkomsten. Hierbij komen heel veel aspecten van borstvoeding aan bod (voorbereiding, kraamtijd, volgende maanden, ...). Deze bijeenkomsten zijn een prima voorbereiding tijdens de zwangerschap, maar worden ook bezocht door vrouwen die pas bevallen zijn. Er zijn ook aparte themabijeenkomsten (bv. tweelingen, ...)

Vlaamse beroepsorganisatie van vroedvrouwen

www.vroedvrouwen.be

De Vlaamse organisatie voor vroedvrouwen groepeert op haar kalender activiteiten die ze zelf organiseert en georganiseerd door bevriende organisaties, zowel voor ouders, als voor (toekomstige) vroedvrouwen.

vzw Borstvoeding

www.vzwborstvoeding.be

Vzw Borsvoeding organiseert o.a. contactavonden met borstvoedingsconsulentes. Deze infosessies zijn toegankelijk voor iedereen die met vragen zit rond het thema borstvoeding.