Belonen of straffen?

Praktische tips over belonen en straffen

'Mijn moeder zegt dat een kind leert van het voorbeeld van de ouder.'

Belonen en straffen bij baby’s?

'Kan een kind van 10 maanden al ongehoorzaam zijn?'

Belonen en straffen bij peuters?

'Is een koekje een goede beloning na het opruimen?'

Belonen en straffen: waar gaat het over?

'Kan een kind leren zonder straf?'

'Wat mag en wat mag niet?'