Triple P

  • Een veilige én stimulerende omgeving creëren voor het kind.
    Het kind dat fijn kan spelen in een omgeving die veilig is, verveelt zich minder snel en kan tal van vaardigheden ontwikkelen. In een veilige omgeving moeten de ouders of begeleiders minder verbieden.
  • Een kind leert het meest door positieve aandacht en steun. Bij aanmoedigingen, zal het ook meer gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren en zich verder te ontwikkelen.
  • Reageer snel en consequent op ongewenst gedrag. Als het kind zich niet goed gedraagt is het belangrijk om gepast te reageren. Onmiddellijk, consequent en kalm reageren biedt het meeste kans dat het ongewenst gedrag snel stopt.
  • Heb realistische verwachtingen. Ideale kinderen en ouders bestaan niet. Opvoeden is een proces van vallen en opstaan, voor kind en ... ouder! 
  • Zorg voor jezelf als ouder of begeleider. Opvoeders die zich goed in hun vel voelen hebben ook meer energie voor het kind. Dus ja, ouders mogen ook tijd voor zichzelf nemen.

Vanuit deze principes werden 17 concrete opvoedingsvaardigheden ontwikkeld, die ouders en begeleiders inspireren om een positieve relatie met het kind op te bouwen, om gewenst gedrag aan te moedigen en te stimuleren. Maar ook om ongewenst gedrag kordaat aan te pakken.

Meer dan 30 thema’s werden in Triple P informatiebladen uitgewerkt.

  • voor baby's: slaappatronen, ontwikkeling bevorderen, huilen, ...
  • voor peuters: taal, alleen leren eten, slaapproblemen, driftbuien, ...
  • voor ouders: werk en gezin combineren, omgaan met stress, ...