Waarom kiezen voor positief opvoeden?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt duidelijk dat kiezen voor de principes van positief opvoeden:

  • bijdraagt tot een veilige en hechte band tussen de ouders en hun kind
  • bijdraagt tot een goede ontwikkeling, waarin het kind tot zijn recht kan komen
  • bijdraagt tot een positief zelfbeeld van het kind
  • ertoe leidt dat kinderen beter gewapend zijn bij ingrijpende gebeurtenissen in hun leven (bv. het overlijden van een grootouder),
  • leidt tot minder gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen,
  • ouders meer plezier verschaft in het opvoeden van hun kind