Bijten

Een peuter maakt zich kwaad:

  • omdat hij net zijn eigen willetje ontdekt heeft en toch zijn speelgoed moet delen,
  • omdat hij een paar woordjes kan zeggen, maar hij niet verstaan wordt,
  • omdat hij alles zelf wil kunnen, maar daar nog niet altijd in slaagt,
  • ...

Een peuter weet nog niet hoe hij die boosheid kan uiten. Hij zoekt in het bijten vaak een manier om duidelijk te maken dat hij boos, verdrietig, teleurgesteld, … is. Hij kan zich immers op weinig manieren uitdrukken, terwijl hij het wel nodig heeft om zijn gevoelens te uiten nu er veel nieuwe dingen op hem afkomen.

Een kind dat verbaal sterk is, zal vaak minder bijten, juist omdat het al beter kan zeggen wat er aan de hand is.