Omgaan met druk gedrag: tips

  • Als een kind een grens overschreden heeft, kan het nuttig zijn om een rustige plek uit te kiezen om dit te bespreken. Weet dat een uitgebreide uitleg of een lange preek vaak weinig uithaalt. Begin daarna weer met een schone lei.
  • Ga zo veel mogelijk naar plaatsen waar het kind zich ook lichamelijk kan uitleven: in de tuin, in het park, op een peuterspeelplek, …
  • Moet het kind zich ergens rustig houden, neem dan iets mee iets waarmee het graag bezig is.
  • Pas de omgeving aan en maak ze minder prikkelgevoelig. Bv. zet niet tegelijk de tv en luide muziek op.
  • Zorg voor een rustig plekje in huis waar het kind zich kan terugtrekken.
  • Help het kind door zijn aandacht op één activiteit of op één soort speelgoed te vestigen.