Oorzaken

Bij een kind zijn de remmende systemen in de hersenen onvoldoende ontwikkeld. Daardoor reageert het vaker impulsief. Meestal begint de remfunctie zich rond 3 à 4 jaar te ontwikkelen.

Het kind kan erg gevoelig zijn voor prikkels. Het is elke avond enorm beweeglijk en moet zich lichamelijk kunnen uitleven. Samen een boekje lezen kan heel fijn zijn. Maar wanneer de poes in de buurt rondloopt, de radio aanstaat en kleine broer huilt, zal het niet makkelijk zijn voor het kind om niet snel afgeleid te zijn.

Weet dat geen enkele peuter zich lang kan concentreren (10 min. is al een hele prestatie).

Kenmerken die een invloed hebben op zijn drukke gedrag:

  • het kind: persoonlijkheid, leeftijd, ontwikkelingsniveau, temperament, ... 
    Bv. wanneer de baby van 10 maanden last heeft van scheidingsangst, kan hij zich drukker gedragen.
  • de ouder/begeleider : vermoeidheid, persoonlijke problemen, moeite hebben met grenzen te stellen, problemen in het gezin, manier van omgaan met het kind, ... 
  • de omgeving: te veel prikkels, te weinig mogelijkheden om het kind zich te laten uitleven, ingrijpende gebeurtenissen, ... 
    bv. te weinig ruimte, de geboorte van een broertje of zusje, de eerste keer naar de kinderopvang, ...