Effect op jonge kinderen

Een baby voelt stemmingen, spanningen en veranderingen in zijn omgeving goed aan. Dat is bij een scheiding niet anders. Er zijn mogelijk meer conflicten in het gezin, het verloop van de dag kan er anders gaan uitzien, een vertrouwde ouder is minder beschikbaar. Jonge kinderen hebben nog weinig taal om dit alles goed te begrijpen of vragen te stellen. Ze kunnen zich wat verward en onzeker voelen. Daarom reageren baby’s vaak met hun gedrag en emoties. Sommige baby’s gaan vaker huilen, hebben minder eetlust of slapen minder goed. Sommige kinderen gaan minder zelfstandig spelen, een beetje passiever worden. Anderen kunnen plots minder stappen zetten in hun ontwikkeling. En anderen reageren heel weinig.

Peuters en kleuters kunnen ook op verschillende manieren en op verschillende momenten uiting geven aan de emoties en spanningen die de scheiding bij hen oproept. Een aantal mogelijke reacties:
• Versterkte negatieve emoties: meer huilen, meer driftbuien, …
• Terugval in de ontwikkeling: niet meer zelfstandig lopen of eten, plassen in de broek, …
• Slaapproblemen: angst voor het donker of het slapengaan, nachtmerries, …
• Moeite met afscheid nemen
• Zich schuldig voelen

Het beste medicijn tegen deze reacties van baby's, peuters en kleuters bestaat uit geduld, begrip en liefde. Geef je kind de tijd om weer genoeg vertrouwen op te bouwen. Praat met de onthaalouder, de leerkracht,… zo weten ze waarom, als je kind verdrietig is, het extra aandacht vraagt of het zich lastig gedraagt.