Inbakeren?

Helpt inbakeren?

Sommige kinderen maken tijdens het slapen veel bewegingen met de armen en benen en houden zichzelf uit de slaap. Ze slapen rustiger als ze minder kunnen bewegen. Dat kan door inbakeren, maar ook door het kind strak in te stoppen.

Voor sommige kinderen is inbakeren een tijdelijk hulpmiddel om tot regelmaat te komen en een ritme in slapen, eten en spelen terug te vinden. 

Uit onderzoek blijkt dat zowel ingebakerde baby’s als baby's die niet zijn ingebakerd, minder gaan huilen als er voldoende rust en regelmaat is. Informatie over de methode van rust en regelmaat kan je vragen aan je verpleegkundige en uitgebreid lezen in het boekje ‘Rust en regelmaat’ van Ria Blom.

Op welke leeftijd kan je een kind inbakeren?

De eerste weken na de geboorte is het belangrijk dat ouder en kind elkaar goed leren kennen, dat het kind duidelijk kan maken wat het nodig heeft en zelf een ritme kan ontwikkelen in slapen, eten en spelen. Het is aangewezen om een kind pas in te bakeren na de leeftijd van een drietal weken.

Vóór de leeftijd van 6 maanden moet het inbakeren afgebouwd zijn. Op de leeftijd van 6 maanden kunnen kinderen draaien van hun rug naar hun buik. Ingebakerd slapen op de buik is niet veilig.

Doorgaans wordt het inbakeren 8 weken volgehouden om effect te hebben. Dat betekent dat niet meer wordt gestart met inbakeren na de leeftijd van 4 maanden, want dat is al het moment om stilaan aan ontbakeren te denken.

Wanneer kan je een kind niet inbakeren?

Er zijn verschillende redenen om een kind niet in te bakeren, zoals problemen met de ontwikkeling van de heupjes van het kind, koorts, een dag en nacht na een vaccinatie, infecties aan de luchtwegen, …

Je vraagt best advies aan een deskundige of arts als je overweegt om je kind in te bakeren. Een arts kan nagaan of er medische oorzaken voor het huilen zijn. Uiteraard is in die gevallen inbakeren geen oplossing.

Hoe inbakeren?
Het is belangrijk dat het inbakeren gebeurt op een correcte manier en wordt toegepast in combinatie met het aanbieden van rust en regelmaat. Het niet correct inbakeren kan leiden tot onveilige situaties voor het kind: wiegendood, verstikking en problemen in de ontwikkeling van de heupen van het kind.

Bij een ingebakerd kind telt de bakerdoek ook als 1 laag kledij. Zorg dat je kind het niet te warm krijgt.

Om te leren hoe je correct en veilig kan inbakeren, kan je advies vragen aan een deskundige, zoals bv. een Expertisecentrum Kraamzorg in je buurt.