Agentschap Opgroeien

Katrien Verhegge zal het nieuwe agentschap leiden, samen met twee algemeen directeurs: Bruno Vanobbergen en Inge Kinnaer. 

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Door de expliciete keuze voor een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak en de samenwerking met heel wat partners willen we gezinnen maximaal lokaal ondersteunen. 

Katrien Verhegge, administrateur-generaal: 'Deze fusie biedt ongelooflijke kansen om kinderen, jongeren en gezinnen in Vlaanderen vanuit een veel breder verhaal te ondersteunen. Of het nu gaat over een kind dat specifieke zorgen nodig heeft in de kinderopvang, een jongere die niet meer thuis kan opgroeien, een gezin dat informatie wil, … het zal vanuit één agentschap aangeboden worden.'

Meer informatie over het nieuwe agentschap: 

Wil je meer weten over de partners bij deze eenmaking?
Leer hen beter kennen via hun website: