Doelgroep

Dit wil zeggen dat er specifieke acties naar bepaalde doelgroepen noodzakelijk zijn. Het is niet verantwoord dat bepaalde groepen worden uitgesloten. Vaak wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat we met bepaalde acties alle doelgroepen bereiken.

Vanuit het oprichtingsdecreet wordt specifieke aandacht gegeven aan bepaalde doelgroepen:

 • gezinnen met bijzondere opvangbehoeften (voor kinderopvang).
 • gezinnen met specifieke behoeften onder meer kansarme gezinnen, vluchtelingengezinnen, gezinnen met kinderen met een handicap, eenoudergezinnen, gezinnen met een meerling (voor preventieve gezinsondersteuning).

Concreet betekent dit dat er specifieke aandacht gaat naar de volgende groepen:

 • pdf maatschappelijk kwetsbare gezinnen
 • gezinnen in kansarmoede, taalkloof, cultuurkloof, vluchtelingen in en buiten asielcentra
 • mensen zonder papieren
 • ouders met een handicap
 • kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • eenoudergezinnen
 • gedetineerden
 • woonwagenbewoners
 • mensen met een psych(iatr)ische problematiek
 • nieuw samengestelde gezinnen
 • kinderen in de jeugdhulpverlening