Doelstelling

Het richt zich voornamelijk op: 

  • het toegankelijk maken van de dienstverlening van Kind en Gezin en zijn partners voor alle kinderen en hun gezin.
  • het wegwerken of voorkomen van uitsluitingsmechanismen.
  • het bevorderen van de participatie van ouders en kinderen.

Zo kunnen we bijdragen tot een volwaardige deelname van kinderen en hun gezin aan de samenleving en tot de realisatie van onze missie.

Het diversiteits- en kinderrechtenbeleid richt zich daarom op:

  • de dienstverlening
  • de organisatie
  • de individuele personeelsleden
  • de groepen van personeelsleden
  • de partners van Kind en Gezin

Op al deze verschillende niveaus worden specifieke doelstellingen nagestreefd. Die moeten bijdragen tot een effectief diversiteits- en kinderrechtenbeleid, waarbij ook synergie en bruggen worden gebouwd, zodat Kind en Gezin samen met zijn partners zijn missie realiseert.