Kinderrechten

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) erkent dat kinderen, net als volwassenen, drager zijn van mensenrechten. Kinderen hebben het recht om als volwaardige partners behandeld te worden. Dit betekent dat ieder kind respect verdient om wie het nu is, een mens met een eigen beleving en een eigen zingeving, anders dan een volwassene, maar gelijkwaardig aan een volwassene.

Het IVRK ijvert voor een betere maatschappelijke positie van kinderen.
De Vlaamse overheid heeft een aantal structurele maatregelen genomen met het oog op het kinderrechtenverdrag. Zo is er een Vlaamse kinderrechtencommissaris, de verplichte JoKER (Jongere en Kind Effect Rapport) bij elk voorstel van decreet, de aanspreekpunten kinderrechten en de jaarlijkse kinderrechtenrapportage.

Ook Kind en Gezin stelt in haar beleid het belang van het kind voorop. De grote uitdaging is om bij elke beleidskeuze na te gaan welke bedoelde en ook mogelijks onbedoelde effecten deze heeft op kinderen.