Organogram


De Vlaamse overheid

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die gegroepeerd worden in 11 beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein is er een departement en zijn er verschillende agentschappen. Kind en Gezin valt onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Het organogram van Kind en Gezin

Organogram beeld WEG

Bestuursorganen

Directieraad
De Directieraad is bevoegd voor statutaire materies en personeelsaangelegenheden.

Administrateur-generaal
Katrien Verhegge

Algemeen directeur
Inge Kinnaer

Afdelingshoofden
Ingrid Bombay, Annemie Boone, Johan Letouche, Tine Sinnaeve, Linda Stijnen, Anne Vanden Berge, Ariane Van den Berghe, Leo Van Loo, Filip Winderickx.

Secretaris
Eddy Verbestel

Directiecomité
Het Directiecomité staat in voor het beheer en de beleidsmatige aansturing van het agentschap. De samenstelling van het Directiecomité is identiek aan die van de Directieraad, maar versterkt met Leen Du Bois, woordvoerder.

Secretaris
Pepijn Hanssens