Organogram

Achter de schermen wordt er nog volop gewerkt om het agentschap Opgroeien vorm te geven. De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, gegroepeerd in 11 beleidsdomeinen. Het agentschap Opgroeien valt onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

In afwachting van het nieuwe agentschap, vind je hieronder informatie over hoe Kind en Gezin vandaag georganiseerd is.

Kind en Gezin is een klantgerichte en wendbare organisatie. Klantgericht omdat elk kind en elk gezin uniek is. Kind en Gezin vertrekt vanuit het individuele verhaal van elk kind en van elk gezin. In de dienstverlening ligt de focus op de noden en de behoeften van klanten en staat nabijheid en bereikbaarheid voorop.

Ons klantgericht opstellen vraagt van Kind en Gezin om een wendbare en flexibele organisatie te zijn. De samenleving en de noden van jonge gezinnen veranderen elke dag. Een goede oplossing vandaag, is die morgen misschien niet. Initiatief en innovatie staan centraal bij Kind en Gezin.

Om zo goed mogelijk op de noden van elk kind en elk gezin in te spelen en de focus op de dienstverlening te leggen, kiest het management ervoor om alle lokale en Vlaamse teams van Kind en Gezin zelforganiserend te laten werken. Dat betekent dat de teams zelf kiezen hoe ze hun werk organiseren: de inhoud van hun werk is hun belangrijkste prioriteit.

Om deze dienstverlening voor gezinnen waar te maken, heeft Kind en Gezin: