Management

Het management geeft leiding vanuit een specifieke, themagerichte verantwoordelijkheid. Er is gekozen voor een aantal themaclusters, waarvoor telkens een duo verantwoordelijk is.
Administrateur-Generaal Algemeen Directeur
Katrien Verhegge Inge Kinnaer

Het managementteam/Themaverantwoordelijken

Het managementteam bestaat hoofdzakelijk uit themaverantwoordelijken. Kind en Gezin werkt met thema’s omdat de inhoud van het werk primeert en alle teams zelforganiserend werken.

De themagerichte aansturing vertaalt zich in vier thema’s die een samenhangend geheel vormen en in de volledige organisatie aangestuurd worden. Elk thema wordt aangestuurd door een duo zodat ze een gedeelde verantwoordelijkheid hebben en als klankbord of sparringpartner kunnen dienen.
Themaverantwoordelijke
Strategisch-en kwaliteitsmanagement Anne Vanden Berge - Tine Sinnaeve
Voorzieningen-, risico-, en crisismamangement Ariane Van den Berghe - Filip Winderickx
HR- en marketing- en communicatiemanagement  Inge Kinnaer - Johan Letouche
Financieel management, IT en facility  Ingrid Bombay
Groeipakket Bart Lachaert

Verder bestaat het managementteam ook uit de volgende leden:

  • Transitiebegeleiders: ondersteunen sinds 2019 tijdelijk de organisatieverandering en stimuleren Kind en Gezin naar een nieuwe open netwerkorganisatie
    Duo: Linda Stijnen en Annemie Boone
  • Data intelligence: strategisch project
    Inge Duchateau