Raadgevend comité


Raadgevend comité van Kind en Gezin

Het Raadgevend Comité bestaat uit 20 leden die voor een periode van 4 jaar door de Vlaamse Regering benoemd worden. In het Raadgevend Comité zetelen vertegenwoordigers van de kinderen en de gezinnen, de voorzieningen en de werknemers van de voorzieningen, aangevuld met een aantal onafhankelijke deskundigen. Het Raadgevend Comité verstrekt op verzoek van de leidend ambtenaar advies over concrete dossiers.

Raadgevend Comité

Voorzitter 
Erwin Devriendt
 
Ondervoorzitter
Jan Bosmans
 
Leden
Lutgard Vrints, Monique Swinnen, Elke Verdoodt, Jannie Hespel, Neeltje (Evelien) Grefhorst, Hilde Van de Velde, Ann Lobijn, Fatiha Dahmani, Dimitri Govers, Caroline Van de Sande, Stijn Gryp, Kelly Van Meldert, Ferre Laevers, An De Schepper, Wim Van Esch, Filip Standaert, Pieter Van Herck, Dany Depreitere.
 
Administratie
Katrien Verhegge
Inge Kinnaer
 
Secretaris
Sylvia Walravens

Het raadgevend comité wordt benoemd voor 4 jaar. De installatievergadering van het huidig Raadgevend Comité was op 22 januari 2014.

pdf BVR van 19 juli 2007 houdende de samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandige agentschappen met rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Raadgevend Comité VCA

Sinds 2013 is er een Raadgevend comité opgericht dat advies kan geven aan het Vlaams Centrum voor Adoptie. Dit Raadgevend comité bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van geadopteerden en adoptieouders.

  • Vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het VCA.

  • Vertegenwoordigers van de werknemers van die voorzieningen.

  • Onafhankelijke deskundigen.

Meer info vind je op de pagina's over het VCA

Dossiers

Enkel voor de leden van het Raadgevend Comité

Dossiers

Enkel voor de leden van het Bureau

Bekijk ook ...