Adviezen 2014

pdf 17-12-2014 - Wijziging Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit ivm subsidie in functie van aanpassingen aan de berekening van het inkomenstarief

pdf 17-12-2014 - proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders: stand van zaken voor de start op 1 januari 2015 en Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang aan organisatoren met een vergunning

pdf 17-12-2014 - Budgetbesteding VIPA - investeringsmiddelen in 2015

pdf 17-09-2014 - Toekomst kinderopvangzoeker (inclusief alternatieve modellen)

pdf 25-06-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de organisatie voor pedagogische ondersteuning en voor draagkracht

pdf 21-05-2014 - Jaarrekening 2013 en uitvoering begroting 2013

pdf 21-05-2014 - Actieplan Jeugdhulp

pdf 19-03-2014 - Besluit betreffende de subsidiëring in 2015 van de projecten gesubsdieerd door tussenkomst van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)

pdf 19-03-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters

pdf 19-03-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang

pdf 19-02-2014 - Ministerieel Besluit mbt subsidie met inbegrip van bestellen is betalen

pdf 19-02-2014 - Wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering mbt kinderopvang

pdf 19-02-2014 - Uitvoeringsbesluiten Huizen van het Kind

pdf 22-01-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan verschillende initiatieven voor het uitvoeren van een project betreffende de ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’

pdf 22-01-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van het hulpprogramma crisishulpverlening

pdf 22-01-2014 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden en het kwaliteitsbeleid van de buitenschoolse opvang