Voor de opvangcentra voor asielzoekers, lokale opvanginitiatieven, …

De werking van Kind en Gezin is kort samengevat in onze Kennismakingsfolder.

Kind en Gezin biedt een specifieke dienstverlening aan gezinnen in opvangcentra voor asielzoekers. De dienstverlening wordt er afgestemd op de noden van de gezinnen die er verblijven, in nauw overleg met de betrokken partners.

Kind en Gezin ondersteunt zijn personeelsleden daarbij met achtergrondinformatie over de juridische en organisatorische context. Dit hebben wij gebundeld in een online cursus 'Stappen in de Belgische asielprocedure en de opvangwet' op het leerportaal. Je kan je op een eenvoudige manier registreren door te klikken op ‘Nieuwe account maken’.

Kind en Gezin biedt eveneens zijn expertise aan met betrekking tot de kernthema’s van Kind en Gezin. Alle informatie is gebundeld op onze website bij de bijhorende thema’s. Onze informatie vind je ook:

Een specifiek project dat we graag onder de aandacht willen brengen is ‘Kind in Beeld’. Deze publicatie brengt de kernthema’s van Kind en Gezin in beeld. Daardoor wordt het mogelijk om de belangrijkste boodschappen over te brengen aan ouders die slechts beperkt toegang hebben tot de geschreven informatie die door Kind en Gezin via verschillende kanalen verspreid wordt. Je kan ze bekijken via www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures en zoekterm ‘Kind in Beeld’. Voor zorgverleners is er ook telkens een handleiding downloadbaar.

Preventie is ook gericht op het vroegtijdig (h)erkennen van situaties die schadelijk (kunnen) zijn voor de ontwikkeling van kinderen en situaties van kindermishandeling. Onze jonge doelgroep is immers zeer kwetsbaar en gevolgen op korte en lange termijn kunnen ernstig zijn. 

Om deskundig met deze moeilijke situaties om te gaan, maken onze medewerkers gebruik van pdf een stappenplan