Wat doen we?

Zo veel mogelijk kansen creëren voor alle kinderen, samen met partners: dat is de missie van Kind en Gezin. Daarom versterken we onze lokale dienstverlening. Vanaf 2019 werkt Kind en Gezin flexibeler en wendbaarder om met meer slagkracht in te spelen op gezinnen en hun noden. 

Daarom werken we vanaf 2019 met multidisciplinaire lokale teams actief in elke eerstelijnszone. Elk lokaal team krijgt versterking van 5 nieuwe functies: psychopedagoog, sociaal werker, relatiebeheerder, intersectorale medewerker, administratieve medewerker.

Kind en Gezin is er voor de kinderen en gezinnen van morgen. Daarom:

  • Sluiten we nog beter aan bij gezinnen en hun trajecten op verschillende ontwikkelings- en levensdomeinen (mét superdiversiteit, meer alleenstaande ouders, meer kinderarmoede, …)
  • Werken we aan een positieve brede leefomgeving waar een kind zich thuis voelt
  • Ondersteunen we ouders zo veel mogelijk bij een aantal praktische en financiële aspecten, zoals het aanvragen van attesten inkomenstarief voor kinderopvang en Groeipakket (voormalige kinderbijslag), en verwijzen hen door naar de juiste actoren.
We brengen onze expertise zo veel mogelijk lokaal en er zijn geen provinciale afdelingen meer. Het Vlaamse niveau van Kind en Gezin in Brussel werkt nauw samen met de lokale teams om de dienstverlening zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor de opvangcentra voor asielzoekers, lokale opvanginitiatieven, …

Kind en Gezin biedt een specifieke dienstverlening aan gezinnen in opvangcentra voor asielzoekers. Als asielcentrum, lokaal opvanginitiatief, gemeentebestuur, ... leest u verder wat deze dienstverlening omvat.