Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) is verantwoordelijk voor het opvolgen van elke adoptie en ziet er samen met de erkende diensten en de federale overheid op toe dat het belang van het kind hierbij vooropstaat.
Iedereen die een kind wil adopteren, hetzij uit België, hetzij uit het buitenland, moet zich laten registreren bij het VCA. Dit geldt voor alle situaties waarbij een kind dat nood heeft aan adoptie in het gezin geplaatst wordt, dus ook voor een kind van de familie, voor een kind van de partner of voor een kind uit een land waar enkel pleegvoogdij bestaat. 
Het VCA begeleidt de kandidaat-adoptieouder door de hele procedure en de te volgen stappen, zoals de Belgische adoptiewetgeving het voorschrijft.

Wie zelf geadopteerd is en inzage wenst in zijn adoptiedossier, kan hiervoor een aanvraag doen bij het VCA.

Wat doet Kind en Gezin bij gevaarsituaties?

Wat als de fysieke of psychische integriteit van een kind in een voorziening gevaar is?

Bekijk ook ...