Kinderopvang


Opdrachten Kind en Gezin

Ouders

Kind en Gezin
 • informeert ouders over de opvangadressen en de prijs
 • geeft advies, bemiddelt of treedt op wanneer er een klacht over de kwaliteit van de opvang is
 • stimuleert de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
 • besteedt aandacht aan opvang die dringend is of tijdens ruimere openingsmomenten gebeurt
 • brengt het aanbod van kinderopvang in kaart en gaat na wat de noden van ouders zijn
 • biedt een zo goed mogelijk antwoord op de behoeften van de gezinnen om werk en gezin op elkaar af te stemmen
De opvangsector

Kind en Gezin
 • registreert de opvang en geeft een vergunning aan de opvang die aan de wettelijke voorwaarden voldoet
 • geeft subsidies
 • stimuleert starters
 • bevordert de kwaliteit
 • begeleidt experimenten en proefprojecten om de kinderopvang te verruimen en vernieuwen
 • ondersteunt gemeenten, OCMW’s, lokale loketten kinderopvang, Huizen van het Kind en andere actoren in hun lokale aanpak van kinderopvang

Kinderopvang waarvoor Kind en Gezin bevoegd is

Kinderopvang van baby's en peuters

Zodra iemand baby's en peuters beroepsmatig en tegen betaling opvangt, moet hij of zij aan Kind en Gezin een vergunning aanvragen en daarvoor aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Er zijn twee soorten kinderopvang:

 • Gezinsopvang: maximaal 8 opvangplaatsen
 • Groepsopvang: vanaf 9 opvangplaatsen

Opvang van schoolkinderen

Kind en Gezin is bevoegd voor de opvang van schoolkinderen. Dit is de opvang van kinderen die naar de basisschool gaan: de kleuterschool en het lager onderwijs.


Geen kinderopvang of opvang van schoolkinderen

Deze zorg of activiteiten worden niet als kinderopvang of opvang van schoolkinderen beschouwd:

 • integrale jeugdhulp
 • exclusieve zorg aan kinderen met een handicap
 • gezondheidszorg
 • het passen op kinderen van klanten en bezoekers
 • onderwijs
 • internaten
 • jeugdwerk en sportdiensten

Wat doet Kind en Gezin bij gevaarsituaties?

Wat als de fysieke of psychische integriteit van een kind in een voorziening gevaar is?

Bekijk ook ...