Preventieve gezinsondersteuning

Huisbezoek
Een huisbezoek is het moment voor een rustig gesprek. Er is de nodige ruimte voor advies of informatie en het is een ideaal moment om vragen of ervaringen te bespreken. 

Gehoortest en oogtest
  • Met de gehoortest kijken we na of de baby goed hoort of verder onderzocht moet worden bij een minder goed resultaat.
  • Met de oogtest kunnen we enkele ernstige oogafwijkingen opsporen en kijken we of er een risico bestaat op de ontwikkeling van een ‘lui oog’. 
Basisconsulten
De consulten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties.
  • Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau weegt en meet het kind.
  • De verpleegkundige en/of de arts volgen de gezondheid van het kind op en dienen, met toestemming van de ouders, de vaccins toe.
  • Bij elk consult onderzoekt de arts of verpleegkundige de ontwikkeling van het kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek.
  • Men gaat met ouders in gesprek over borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap, … 
Informatie bieden we via: 
  • Brochures die de verpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
  • De website over thema's als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
  • Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en 'Van baby tot kleuter' * Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
  • De Kind en Gezin-Lijn (078 150 100) 
En er is nog meer...

Soms zijn niet alle vragen van ouders beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan andere ondersteuning. We maken graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt, …

We hebben een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Kind en Gezin werkt samen

Kind en Gezin werkt samen met anderen om een aanbod uit te werken voor ouders met jonge kinderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de Huizen van Het Kind waarin heel wat organisaties betrokken zijn.

Wat doet Kind en Gezin bij gevaarsituaties?

Wat als de fysieke of psychische integriteit van een kind in een voorziening gevaar is?

Bekijk ook ...