Kinderartikelen

Kind en Gezin wil aanstaande ouders helpen bij hun zoektocht met de ‘Basislijst Baby-en peuteruitzet: Checklist’. Deze lijst bundelt alle spullen die ouders in huis moeten hebben voor de dag dat ze thuis komen met hun jonge spruit. Deze basislijst kan naar eigen behoefte of voorkeur aangevuld of gebruikt worden. Naarmate een baby verder ontwikkelt, zal hij nieuw materiaal nodig hebben.

Bij tweedehandsmateriaal moet extra nagekeken worden of het voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Gebruik hiervoor de checklists kinderartikelen en controleer op slijtage, ontbrekende stukjes, enz.

Meldpunt onveilig kinderartikel

Heb je speelgoed, kledij, meubilair of andere zaken voor kinderen van 0 tot 3 jaar waar je kind een ongeval of bijna ongeval mee had, dan kan je dit melden.