Straling


Babyfoon

Er bestaan nog geen wetenschappelijke adviezen over het gebruik van babyfoons. Toch raden we uit voorzorg dit aan:

 • Zet een draadloze babyfoon op min. 1 m afstand van het babybedje of van een spelend kind.
 • Kies voor een model zonder videofunctie. Een babyfoon met stemactivering zendt enkel een signaal uit bij activering door de stem van de baby. Babyfoons met videobeelden zenden voortdurend stralen uit.
 • Toezicht en nabijheid van een kind zijn belangrijk ter preventie van wiegendood en ongevallen in de slaapomgeving. De babyfoon kan een extra toezicht geven, maar nabijheid niet vervangen.

Gsm, draadloze telefoonstations en Wi-Fi

Er bestaan nog geen wetenschappelijke adviezen over het gebruik van gsm en draadloze telefoonstations. Kinderen komen echter al zeer vroeg in contact met gsm-toestellen waardoor de totale blootstelling aan straling tijdens hun leven dus groter zal zijn dan die bij de huidige volwassenen. Bovendien absorberen de hersenen van kinderen meer straling dan die van een volwassene. Reden voor de Belgische overheid om uit voorzorg de erg jonge consumenten te beschermen tegen mogelijk schadelijke gevolgen voor hun gezondheid later in het leven:

 • Hou de afstand tussen deze toestellen en een kind zo groot mogelijk.
 • Beperk de tijdsduur van de contacten. Bel niet te lang met een baby op de arm of laat een peuter met een speelgoedtelefoon spelen en niet met een gsm.
 • Telefoneer met een gsm op plaatsen met goede ontvangst, want bij een zwak of wisselend signaal zoekt het toestel constant verbinding en is de uitgezonden straling groter.
 • Mobiele telefoons die speciaal ontworpen zijn voor jonge kinderen onder de 7 jaar, mogen niet meer op de Belgische markt worden verkocht. Het gaat om toestellen met bijvoorbeeld weinig toetsen of een voor kinderen aantrekkelijke vorm. Ook reclame om het gsm-gebruik bij kleine kinderen aan te moedigen, is verboden.
 • Plaats draadloze telefoons niet vlakbij de slaapkamer of speelruimte. Er bestaan draadloze telefoons (bv. EcoDect) waarbij geen signalen worden uitgezonden als de handset op het basisstation ligt.

Er zijn al veel studies uitgevoerd om de effecten van Wifi-straling in te schatten, maar er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke gezondheidsrisico's. In het belang van de allerkleinsten kan je de straling beperken door bv. enkel een draadloze internetverbinding te gebruiken indien nodig en ook bij smarthpones de aanbevelingen rond gsm-gebruik toe te passen.

Ioniserende (radioactieve) straling

Deze straling komt vrij wanneer röntgenstralen gebruikt worden bij medische beeldvorming, zoals CT-scans en radiografieën. Echografieën en MRI’s vallen hier niet onder.

Ioniserende straling wordt in de volksmond vaak ‘radioactieve straling’ genoemd, maar dit is eigenlijk een verkeerde naam. De straling zelf is niet radioactief, maar een gevolg van radioactiviteit. Ook kosmische straling is ioniserend.

Steeds sterker bevestigt wereldwijd wetenschappelijk onderzoek dat ongeboren en zeer jonge kinderen gevoeliger blijken voor radioactiviteit en straling dan de doorsnee volwassene.

Breng de arts wanneer hij onderzoeken voor je kind voorstelt daarom op de hoogte als je kind al bepaalde onderzoeken onderging, om zo elke onnodige blootstelling aan straling te vermijden. Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet worden vermeden. Goede bescherming- en preventiemaatregelen moeten de regel worden.

Nucleaire installaties

De kans op een nucleair ongeval is miniem, maar niet onbestaande.  Inwoners en kinderopvang in de risicozones rond de nucleaire installaties:

 • vinden informatie in de brochure 'Wat te doen bij een nucleair ongeval'.
 • zorgen ervoor dat ze jodiumtabletten in huis hebben.
  • Inwoners kunnen die met hun SIS-kaart bij de apotheker halen.
  • De kinderopvang moet ze aanvragen via de website www.nucleairrisico.be. De gemeente kijkt het na en bezorgt een antwoord terug. Daarmee gaat men naar de apotheek en ontvangt men 1 doos met 10 tabletten per 4 personen.

Hoogspanningskabels

Er is geen bewijs voor het verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de gezondheid van de omwonenden. Verder onderzoek moet uitmaken of bovengrondse hoogspanningslijnen enige invloed zouden kunnen hebben op de gezondheid van kinderen.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert om kinderen tot 15 jaar niet langdurig in een magnetisch veld boven 0,2 microTesla (µT) te laten verblijven. Hiermee wordt hun verblijftijd in woningen, kinderopvang en scholen bedoeld. Deze norm ligt vast in het Vlaamse Besluit binnenmilieu.

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, kan metingen uitvoeren.

pdf Hoogspanningskabels en kinderopvang