Water


Algemeen

De Hoge Gezondheidsraad ontmoedigt zwemmen met baby’s jonger dan 12 maanden in de Belgische zwembaden, omdat een baby (kwetsbaar wegens hyperactieve slijmvliezen of immature longen) best nog niet met chloordampen in contact komt. De voordelen van zwemmen en bewegen voor een heel jong kind in het water wegen op dit moment niet op tegen het risico van mogelijke infecties. Neem dus zelf meer tijd voor de gewenning van je baby aan het water tijdens zijn badritueel of momenten van samen onder de douche thuis.

Naar het zwembad

Watergewenning en babyzwemmen kan van zodra je baby 1 jaar oud is in goede hygiënische omstandigheden en in gecontroleerde zwembaden.

Zwemmen is aan te raden voor kinderen vanaf 4 jaar. Pas dan kan een kind de zwemtechniek goed aanleren en zich juist in het water bewegen.

 • Hou voortdurend toezicht! In openbare zwembaden kan een kind eventjes aan het zicht van de redders ontsnappen.
 • Leer een kind niet te lopen rond het zwembad: doordat de vloer nat is, kan het makkelijk wegglijden in het water.
 • Let op de veiligheidsvoorschriften die door pictogrammen of geschreven instructies zijn aangegeven.
 • Leer een kind het verschil tussen diep en ondiep water.

Zwembaduitbaters moeten alles in het werk stellen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Er zijn wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen, bv. het aantal redders.

Sommige zwembaden zijn uitgerust met elektronische detectiesystemen die het mogelijk maken (bijna-)verdrinkingsgevallen zo snel mogelijk op te merken.

Volgende eenvoudige hygiënemaatregelen voor alle bezoekers voorkomen het risico op infecties:

 • niet in het zwembad gaan als je diarree hebt
 • niet plassen in het zwembad
 • inslikken van zwembadwater vermijden
 • uitgebreid douchen met water en zeep voor en na het zwembadbezoek
 • handen wassen met water en zeep na het gebruik van het toilet of na het verluieren

In de tuin

Als je een plonsbadje of een kinderzwembad in je tuin plaatst, blijf dan buiten actief toezicht houden. Zelfs in een klein beetje water kan een kind verdrinken. Gebruik water van drinkwaterkwaliteit (geen regenwater)
om het zwembad te vullen. Om besmetting van het water te vermijden,
is het belangrijk dat je het zwembad reinigt en het water ontsmet en regelmatig ververst.

Om het veilig te houden voor je kindje wanneer er een zwembad of vijver in de tuin (of nabije omgeving, zoals bij de buren) is, kan je de volgende maatregelen nemen: 

 • Leer je kind dat het niet alleen in of bij het zwembad mag spelen.
 • Ruim na het spelen het speelgoed op, zodat je kind niet in de verleiding
  komt weer in het water te gaan.
 • Gebruik geen dekzeil om het zwembad af te dekken, omdat kleine kinderen daaronder kunnen terechtkomen.
 • Plaats een goed afsluitend hek rond het zwembad of de vijver.
 • Als er een zwembad of vijver in de nabije buurt is, zorg dan dat je eigen
  tuin goed afgeschermd is, zodat je kind er niet bij kan.

Vijver

 • Sluit de vijver af met een degelijk hek. Hou dit hek ook altijd dicht.
 • Haal hoge waterplanten en kroos weg. Zo is de vijver beter zichtbaar.
 • Verminder de diepte van het water met zand, grind of een rooster die het gewicht van een kind kan dragen.
 • Maak een vlakke overgang tussen land en water. Hierdoor vermindert de kans op uitglijden.
 • Breng een overloop aan in de rand van de vijver. Zo kan het waterpeil niet stijgen.

Aan zee

De zee en het strand zijn heel aantrekkelijk voor kleine en grote kinderen. Zodra ze het zand en het water zien, zijn ze niet te houden en zullen ze snel op ontdekkingstocht gaan. Toezicht door een volwassene, aangepast schoeisel en een degelijke bescherming tegen de zon zijn de vaste ingrediënten van een zorgeloos dagje zon, zee en zand. Laat je kind wennen aan het geluid en de beweging van de golven en aan het koude water. Verdrinking is het grootste gevaar aan zee.

 • Laat je kind nooit alleen het water ingaan, zelfs niet om pootje te baden.
 • Gebruik een zwemvestje of zwembandjes en zorg ervoor dat je kind altijd onder toezicht is. Denk eraan dat drijfhulpjes je kind kunnen laten meedrijven met de golven en geen absolute bescherming tegen verdrinking bieden.

Reddings- en reanimatietechnieken

  • Haal het kind onmiddellijk uit het water of roep om hulp om het kind uit het water te halen. Probeer het kind te redden vanop het droge of, als je toch in het water moet, neem hulpmiddelen mee en vraag bescherming van op de kant.
   • Is een kind nog bij bewustzijn, wikkel het dan in een deken en ga onmiddellijk naar de huisarts of spoedopname. Zelfs al is een kind maar even kopje-onder geweest en kreeg het weinig water naar binnen, dan nog kunnen de eventuele gevolgen pas later zichtbaar worden.
   • Is een kind bewusteloos, laat dan iemand onmiddellijk de 100 of 112 bellen.
   • Handel ondertussen als volgt:
    • kijk of er iets in de mond zit en maak hem zo nodig leeg.
    • wikkel het kind in een deken en draai het op de zij.
    • buig zijn hoofd naar achteren met de kin omhoog. Zo bedekt de tong de keel niet en blijven de luchtwegen vrij. Ademt een kind dan nog niet, moet het worden beademd.