CO-vergiftiging

Oorzaken

 • Te weinig frisse lucht.
 • Warmwatertoestellen en boilers op gas in een niet geventileerde badkamer.
 • Een 5 l gasgeiser, aangesloten op een douche: die toestellen zijn daar namelijk niet voor berekend en zijn enkel geschikt voor de keuken of wastafel.
 • Kolenkachels in over-geïsoleerde kamers met weinig luchtverversing.
 • Kolenkachels die gesmoord worden (dichttrekken van de schuif).
 • Overgedimensioneerde kachels (kachels met een té groot vermogen in verhouding tot de te verwarmen ruimte).
 • Kachels die aangesloten zijn op een slecht trekkende schouw.
 • Plotse verhoging van de buitentemperatuur.
 • Mobiele verwarmingstoestellen, zoals gas- en petroleumkachels, die niet aangesloten zijn op een schouw, in beperkte ruimtes zonder luchtverversing.
 • Uitlaatgassen van voertuigen in een gesloten garage.

Voorkomen van een CO-vergiftiging

 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend vakman plaatsen en regelmatig onderhouden (jaarlijks of tweejaarlijks, afhankelijk van de installatie).
 • Alle toestellen moeten apart aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 • Zorg dat de schoorsteen goed trekt. Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (min. 1 x per jaar) nakijken en vegen.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • Zorg voor een rooster van min. 150 cm² onderaan in de deur en bovenaan in de muur in de ruimte waar de geiser of het verwarmingstoestel staat. Dit is trouwens wettelijk verplicht.

Symptomen

 • hoofdpijn
 • braken
 • flauwvallen
 • klachten op bepaalde tijdstippen (bv. telkens na een badje)

Eerste hulp bij een CO-vergiftiging

 • Open ramen en deuren.
 • Schakel dan het verwarmingstoestel uit.
 • Haal het slachtoffer uit de kamer.
 • Is het slachtoffer niet bewusteloos, bel dan de huisarts.
 • Is het slachtoffer bewusteloos, bel dan 112.

Eén van de opdrachten van het Antigifcentrum is het opvolgen van de CO-intoxicaties in België. Het is tevens de bedoeling van dit project om zoveel mogelijk mensen op de gevaren van CO te wijzen en zo vergiftiging te helpen voorkomen. CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België. Zij bieden op hun website www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide heel wat info aan.