Kindermishandeling


Wat is kindermishandeling?

Wij beschouwen als risico op kindermishandeling en reden tot bezorgdheid: elke situatie waar een kind het slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen en/of van geweld, in relatie met een opvoedingsverantwoordelijke, in een vertrouwelijke relatie of in een gezagsrelatie met een volwassene.

  • Ook een kind dat slachtoffer is van pesterijen, fysiek geweld of seksueel misbruik door een minderjarige wordt als slachtoffer van kindermishandeling beschouwd.
  • De bedreigende en gewelddadige aard van de interactie met het kind staat centraal, los van de passieve of actieve betrokkenheid van de minderjarige.
  • Ook schade die nog niet wordt opgelopen, maar wel dreigt te worden opgelopen, wordt in rekening genomen. Zo lopen kinderen die getuige zijn van partnergeweld ernstig risico op een psychisch trauma.

Definitie van kindermishandeling

'Child abuse or maltreatment includes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. Exposure to intimate partner violence is also sometimes included as a form of child maltreatment.’*

*Internationaal aanvaarde definitie van de internationale vereniging voor preventie van kindermishandeling (ISPCAN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Vormen

Lichamelijke mishandeling: een kind lichamelijke letsels toebrengen.

  • Een bijzondere vorm van lichamelijke mishandeling is 'Münchhausen by proxy',  wanneer een kind opzettelijk ziek gemaakt wordt.
  • Het ‘shaken baby syndrome’, het schudden van een baby, is eveneens een ernstige vorm van kindermishandeling.

Emotionele mishandeling: inadequaat reageren op emotionele behoeften van een kind (steun, veiligheid en geborgenheid).

Lichamelijk verwaarlozing: onvoldoende of niet ingaan op de basisbehoeften van een kind (kleding, voeding, hygiëne, medische verzorging, slaap).

Emotionele verwaarlozing: een kind geen gepaste aandacht of genegenheid krijgt.

Seksueel misbruik: een kind betrekken in seksuele intimiteiten en activiteiten die de grenzen van zijn ontwikkeling en leeftijd overschrijdt.

Gevolgen

Kindermishandeling heeft ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen, zowel op korte als lange termijn. Ook de groei kan achterblijven ('failure to thrive').

Hulp kan altijd positieve uitkomsten hebben, zelfs bij ernstig verwaarloosde, mishandelde of misbruikte kinderen. Hoe vroeger men start hoe beter.

Vermoeden van kindermishandeling

Als je een vermoeden hebt dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, of ben je zelf slachtoffer, dan kan je contact opnemen met de hulplijn Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. Dat kan telefonisch elke werkdag van 9 tot 18 uur, door een e-mail te sturen of via chat van maandag tot donderdag van 13 tot 20 uur.

Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan hierover anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker.