Kinderbed en bedmateriaal

  • Kies een wieg of bed met spijlen wanden en een bodem die de lucht goed doorlaat.
  • In het bed ligt een stevige, ademende, voldoende dikke en passende (maximaal 3 cm ruimte tot de bedrand in welke positie de matras zich ook bevind) matras.   
  • Gebruik vanaf de geboorte een slaapzak met armsgaten (met of zonder mouwen) en in de juiste maat.
  • Vermijd bedmateriaal zoals bedrandbeschermers, kussen, grote knuffels, touwtjes, ...
  • Zorg ervoor dat het kindje niet uit bed kan rollen of vallen.

Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.

Veiligheidsgids

European Child Safety Alliance (ECSA) lanceert veiligheidsgids over kinderartikelen om ouders en professionals bewust te maken van de risico's die verbonden zijn aan bepaalde kinderartikelen om zo ongevallen te voorkomen. 

Meldpunt onveilig kinderartikel

Heb je speelgoed, kledij, meubilair of andere zaken voor kinderen van 0 tot 3 jaar waar je kind een ongeval of bijna ongeval mee had, dan kan je dit melden.