Niet roken

Waarom niet roken bij een baby?

  • sterk verhoogd risico op wiegendood
  • meer verkoudheden, bronchitis en oorontstekingen
  • meer kans op de ontwikkeling van astma

Veel rokers denken dat het oké is als ze roken onder de dampkap of bij het open raam. Of in een aparte kamer met de deur dicht. Maar binnen roken is nooit oké. Zelfs niet met het raam open. Het is altijd erg gevaarlijk, zeker voor kinderen, die extra kwetsbaar zijn.

Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.