Niet roken

Waarom niet roken bij een baby?

  • sterk verhoogd risico op wiegendood
  • meer verkoudheden, bronchitis en oorontstekingen
  • meer kans op de ontwikkeling van astma

De Vlaamse regering verbiedt roken in de auto in bijzijn van kinderen. Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar kan daarvoor beboet worden door de politie of de milieu-inspectie. Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten. Ook in Wallonië, Frankrijk, Ierland, Engeland, Wales, Italië, enz. is het rookverbod in de wagen als kinderen meerijden ingevoerd.

Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling.

Veel rokers denken dat het oké is als ze roken onder de dampkap of bij het open raam. Of in een aparte kamer met de deur dicht. Maar binnen roken is nooit oké. Zelfs niet met het raam open. Het is altijd erg gevaarlijk, zeker voor kinderen, die extra kwetsbaar zijn.

Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.