Rugligging


Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.

Leg een baby altijd op zijn rug te slapen

Kind en Gezin raadt aan om baby's op de rug te laten slapen.

Tips

 • Als je de baby vanaf de geboorte op zijn rug te slapen legt, is hij de rugligging vanaf het begin gewoon.
 • Het helpt als je een slaapzak gebruikt. 
 • Een kindje dat zich vlot kan draaien en zich op zijn buik heeft gedraaid, hoef je niet telkens terug op zijn rug te leggen. Het is dan sterk genoeg om te reageren als het bv. met zijn gezicht tegen de matras ligt. Leg het kind wel nog altijd op zijn rug als je het in bed legt.
 • Als je er voor kiest om een baby in te bakeren, bouw dit dan af voor de baby 6 maanden wordt. Zo voorkom je dat hij ingebakerd op zijn buik terechtkomt en in de problemen kan komen omdat hij zijn armen niet kan gebruiken om terug te draaien.

Leg een baby die goed wakker is op zijn buik om te spelen en rond te kijken. Zo kan hij goed zijn arm-, nek- en rugspieren oefenen. Start met korte periodes en hou dan toezicht. Sinds baby's enkel op de rug te slapen worden gelegd, bestaat immers de indruk dat steeds meer kinderen een afplatting van het hoofd vertonen.

Vermijd buik- of zijligging

 • Leg een baby niet op de buik te slapen.
 • Ook zijligging is af te raden. Vanaf zijn zij kan een baby al vanaf de eerste weken naar zijn buik kantelen.

Buikligging is niet veilig. Het risico op wiegendood verhoogt door een combinatie van meerdere factoren:

 • Bij buikligging kan de ademhaling belemmerd worden.
 • Kinderen die op de buik slapen, hebben een 'verlaagde wekrespons'.
  • Een wekrespons (of 'arousal') is het geheel van reacties op een mogelijk levensbedreigende situatie waardoor een kind dieper of opnieuw gaat ademhalen. Dit zorgt ervoor dat de levensbedreigende situatie wordt gestopt.
  • Een verlaagde wekresponse kan veroorzaakt worden door buikligging, een genetische afwijking, roken tijdens de zwangerschap, warme omgevingstemperatuur, drugs, enz.
 • Buikligging is vooral gevaarlijk voor kinderen die er niet in slagen om spontaan het hoofd te draaien als ze op hun buik rollen. Als het kind dan op een zachte onderlaag ligt, wordt het risico nog groter.
 • Kinderen slapen dieper als ze op de buik liggen.
 • Buikslapers hebben meer kans op warmtestuwing: ze kunnen de warmte minder goed via hun aangezicht aan de omgeving afgeven. Hierdoor stijgt hun lichaamstemperatuur. Kleine kinderen geven immers 80% van hun warmte af via hun hoofd.
 • Fixeer een kindje niet in een of andere houding, bv. met een kussen of een ander bevestigingssysteem. Het kind kan er met het aangezicht tegenaan komen te liggen of erin verstrikt raken waardoor het risico op ongevallen toeneemt.

Beperkt aantal medische uitzonderingen

 • Slechts een klein aantal kinderen moet om medische redenen op de buik slapen.
  Voorbeelden zijn: prematuur geborenen in de intensieve fase van ademhalingsmoeilijkheden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis onder monitoring, kinderen met spina bifida, gelaatsafwijkingen zoals Pierre Robin.
 • Toezicht is voor deze kinderen nog belangrijker: regelmatig gaan kijken, luisteren en voelen. Om die reden is het ook aan te bevelen om de baby dicht in de buurt te laten slapen.

Toepassing in de opvang

De opvang is verplicht om je kind op de rug te slapen te leggen, dit is opgenomen in de regelgeving.