Rust en regelmaat


Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.

Extra toezicht

Hou tijdens veranderingen en tijdens de eerste opvangdagen extra toezicht, zowel thuis als in de opvang. Meer weten.

Wennen in de opvang

Laat je kind geleidelijk aan wennen:

  • voor de eigenlijke start van de opvang
  • na een lange afwezigheid, vb. na een lange vakantie of ziekteperiode

Dit kan door de overgang naar de kinderopvang geleidelijk aan te laten verlopen. Het slaappatroon van je baby verandert minder omdat hij door het wennen minder stress heeft. Tijdens de eerste weken volgt de opvang je kindje ook extra op tijdens zijn dutje.

Meer weten