Rust en regelmaat


Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.

Extra toezicht

Hou tijdens veranderingen en tijdens de eerste opvangdagen extra toezicht, zowel thuis als in de opvang. Meer weten.

Wennen in de opvang

Laat je kind geleidelijk aan wennen:

  • voor de eigenlijke start van de opvang
  • na een lange afwezigheid, vb. na een lange vakantie of ziekteperiode

Dit kan door de overgang naar de kinderopvang geleidelijk aan te laten verlopen.

Voordelen

  • Door de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen, zal je kind minder stress ervaren. Je kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van begeleidsters, een ander ritme, …
  • De vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de begeleider kan groeien.
  • Je kan met de opvang praktische info uitwisselen over het dagritme en de gewoontes van je kind en over de werking van de opvang.