Slaapverwekkende geneesmiddelen

  • Geef geen geneesmiddel aan een kind zonder advies van een arts of een apotheker.
  • Neem tijdens de periode van borstvoeding geen geneesmiddelen op eigen initiatief, maar raadpleeg eerst je arts.
  • Gaat het kind naar de opvang, dan wordt aanbevolen om in het eerste levensjaar een geneesmiddel enkel toe te dienen met een attest van een arts of apotheker.

Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald.