Illustratie bij veiligheid, speelgoed

Speelgoed

Hier bekijken we hoe veilig speelgoed, nieuw of tweedehands, is. Zelfgemaakt speelgoed komt hier niet aan bod.

Wetgeving

 • De speelgoedrichtlijn
  De Europese speelgoedrichtlijn 2009/48/EC is van kracht in België onder het KB van 19 januari 2011. Deze stelt veiligheidseisen op een zeer algemene manier. De bepalingen gaan in eerste instantie over mechanische en fysieke eigenschappen van speelgoed en enkele eisen over chemische elementen (bv. toegestane concentratie lood in speelgoed) die in de toekomst uitgebreid en verstrengd zullen worden. Bij speelgoed van voor 2009 kunnen er hogere concentraties gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Laat je kind deze niet in de mond steken. Bij speelgoed ouder dan 1988 is het risico op te hoge concentraties giftige stoffen zelfs erg groot.
 • Gedetailleerde normen voor soorten speelgoed
  De EN 71- normen zijn van toepassing op speelgoed. Als speelgoed aan deze norm voldoet, dan zou het automatisch ook aan de speelgoedrichtlijn moeten voldoen.
 • Veiligheid van speelterreinen en -toestellen
  Als speeltoestellen in de opvang worden gebruikt, dan moet men hiervoor voldoen aan de regelgeving over veiligheid van speelterreinen en -toestellen. Een risico-analyse is dan bijvoorbeeld nodig. Meer weten.
  Er bestaat een Europese norm EN 1176 voor de veiligheid van de speeltoestellen, maar deze is niet wettelijk verplicht. De Europese normen kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat een bepaald speeltoestel voldoet aan deze verplichtingen. Meer weten over deze norm.

Tips om veilig te spelen

 • Een kind onder 3 jaar speelt best niet met speelgoed van oudere kinderen. De waarschuwing 'Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar' is bedoeld voor speelgoed dat bestemd is voor kinderen ouder dan 3 jaar en een gevaar kan opleveren voor kinderen onder de 3 jaar (zie symbool). Bv. een bordspel voor grotere kinderen met kleine pionnen dat een baby in zijn mond kan steken en verstikkingsrisico vormt.
 • Let wel op: niet altijd is de vermelding 'geschikt voor kinderen onder de 3 jaar' helemaal veilig voor die leeftijdsgroep. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deed een controlecampagne over speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar (2017-2018) en vond toch een aantal tekortkomingen die gevaar kunnen betekenen.
Niet geschikt onder 3 jaar 
 • Hou kleine onderdelen zoals knikkers, kleine gummiballetjes, munten, magneetjes, elastiekjes, ... uit de buurt van kleine kinderen. Controleer ook altijd de speelhoek op zoekgeraakte spulletjes.
 • Hou extra aandacht bij het instoppen of vernieuwen van batterijen in een speeltoestel. Kijk na of ze goed verankerd zitten. Bewaar sowieso alle speelgoed met batterijen buiten het bereik van kleine kinderen, want zij zijn in staat er de superkleine batterijen uit de bijten.
 • Controleer de grootte van suprise-speelgoedjes in voedsel (chips en andere snacks) omwille van het risico op verstikken.
 • Sommige voorwerpen hebben risico op verstikking, bv. een plastiek zak, een speelgoedkoffer, ... Een speelgoedkoffer moet daarom luchtopeningen hebben en mag niet automatisch kunnen dichtgaan.
 • Namaakjuwelen voor kinderen (nepsieraden) vallen niet onder de noemer 'speelgoed' en worden dus niet getest volgens de allerhoogste veiligheidseisen. Pas goed op voor kleine onderdelen die er af getrokken of gebeten kunnen worden. Sieraden voor poppen vallen wel onder de speelgoedrichtlijn.
 • Opruimen na het spelen voorkomt ongevallen.
 • Versleten en kapot speelgoed hoort niet thuis in de speelgoedkoffer. Controleer het dus af en toe.
 • Speelgoed kan je reinigen met water en zeep. Heel wat speelgoed is ook geschikt voor de vaatwasmachine.
 • In badspeeltjes komt makkelijk zeepwater in, en dat zorgt voor bacterievorming. Gooi ze regelmatig weg.

Hou steeds toezicht!

Meldpunt onveilig kinderartikel

Heb je speelgoed, kledij, meubilair of andere zaken voor kinderen van 0 tot 3 jaar waar je kind een ongeval of bijna ongeval mee had, dan kan je dit melden.