Tussen 0 en 6 maanden

Mobielen

 • Een lint met speeltjes dat over het bed, de wieg of de box gehangen wordt met 2 bevestigingspunten, mag niet langer dan 75 cm.
 • Speelgoed en touwen van (muziek)mobielen met één ophangpunt mogen niet langer zijn dan 22 cm.
 • Als een kind zich recht kan trekken, is een mobile boven het bed niet meer veilig en neem je deze weg.

Poppen en knuffels

 • Neuzen, ogen en knopen hangen goed vast, maar niet met metalen draden. De naden van de knuffels zijn goed dichtgenaaid.

Bijtringen en rammelaars met een vloeistof

 • Bewaar ze in de koelkast. In de diepvriezer worden ze te koud met gevaar voor brandwonden.
 • Kijk goed na dat de vloeistof niet lekt uit de bijtring of rammelaar.

Vloerpuzzels

Vloerpuzzels die momenteel aangeboden worden op de Belgische markt dienen te voldoen aan de eisen van het KB van 19 januari 2011, geïnspireerd op de europese normering van Speelgoed EN71. Een fabrikant geeft aan dat de vloerpuzzel voldoet aan deze norm door het aanbrengen van de CE- markering. In principe moet je er dus van uitgaan dat het product veilig is. Je kan als consument enkel nagaan of er een naam en adres op het product staat en er een CE-markering aanwezig is.

Om de slechte geur van het materiaal van de vloerpuzzels te verdoezelen, het soepeler te maken of te verven, gebruikt men soms chemische stoffen, zoals formamide, in aanvaardbare concentratie. Deze stoffen verdampen na verloop van tijd.

Kind en Gezin raadt daarom aan volgende aanbevelingen blijvend toe te passen in het kader van preventie omdat het speelgoed betreft voor de jongste doelgroep 0-3jaar.

 • Verlucht een nieuwe vloerpuzzel 14 dagen voor gebruik.
 • Kies een vrij dikke vloerpuzzel, zodat de kans dat er stukjes afscheuren klein is.
 • Een vloerpuzzel met kleine puzzelstukjes is gevaarlijk voor kinderen onder de 3 jaar.
 • Laat een kind de puzzelstukken niet in de mond steken.
 • Verwijder de vloerpuzzel (speelmat) zodra er stukjes loskomen of versleten zijn.
 • Hou de verpakking altijd buiten het bereik van kinderen.
 • Voor meer informatie over een bepaald product: lees de gebruiksaanwijzing of neem contact op met de fabrikant.

Meldpunt onveilig kinderartikel

Heb je speelgoed, kledij, meubilair of andere zaken voor kinderen van 0 tot 3 jaar waar je kind een ongeval of bijna ongeval mee had, dan kan je dit melden.