In de wagen

Geef zelf het goede voorbeeld en klik je gordel altijd vast!

De Vlaamse regering verbiedt roken in de auto in bijzijn van kinderen. Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar kan daarvoor beboet worden door de politie of de milieu-inspectie. Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten. Ook in Wallonië, Frankrijk, Italië, enz. is het rookverbod in de wagen als kinderen meerijden ingevoerd.

Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling.

Sensibiliseringsvideo over passief roken (FOD Volksgezondheid)