In het verkeer

Leer je peuter ook geleidelijk aan:

  • langs de huizenkant te fietsen of wandelen
  • te stoppen aan de stoeprand en dan pas verder te gaan
  • niet over te steken zonder begeleiding
  • uit of af te stappen aan de kant van het voetpad
  • niet te lopen bij het oversteken

Praat ook over wat je ziet en meemaakt op straat: Wat is veilig? Waar kan er gespeeld worden? Waar niet? Leer een kind ook wat het moet doen als het jou uit het oog verliest.

Maak gehoorverlies zichtbaar voor je omgeving met een bordje

Het Beperkt Horen-bordje is er voor iedereen die een auditieve beperking zichtbaar wil maken in het verkeer, tijdens het sporten, op de werkvloer, ... Het doel is om de omgeving te informeren zodat deze er rekening mee kan houden en ieders veiligheid verbetert.