Illustratie bij veiligheid, ongevallen voorkomen

Voorkom ongeval

Typisch aan een ongeval is dat niemand het heeft gewild. Het is vaak omwille van een menselijke fout of onoplettendheid dat een kind bv. valt over een losliggende tegel of zich aan een gevaarlijk voorwerp kwetst.

Jaarlijks heeft in Vlaanderen 1 kind op 4, tussen 0 en 3 jaar oud, een ongeval waarvoor medische hulp wordt ingeroepen. Situaties met louter materiële schade of waarbij opzettelijk letsels werden toegebracht door derden of door de persoon zelf, werden niet in het onderzoek opgenomen. (Bron: Resultaten van het ongevallenonderzoek door Kind en Gezin in 2003)

 • Ongevallen gebeuren meestal thuis.
 • Slechts 5,7% gebeurt in de kinderopvang.
 • Minder frequent zijn de ongevallen op de openbare weg, in andere gebouwen, op school en in een recreatiezone buiten.


"Over ditjes en datjes in het kinderdagverblijf" uit het Kind en Gezin Magazine - Kruiper 


De meest voorkomende ongevallen

 • 1ste plaats: valongevallen (Bijna 2 op de 3. Het gaat over 64% van de kinderen)
  • 53,4% van de valpartijen gebeuren van op een zekere hoogte
  • 23% van de trap
  • 16% van een stoel
  • 14% uit de zetel
  • 12% van een speeltuig, uit een bed of van de fiets
  • 11% van het verzorgingskussen
  • 46,6% van de valpartijen gebeuren door een val over oneffenheden in de vloer (34%) of tegen een meubel (bv.salontafel) (21%)
 • 2de plaats: 9% van de ongevallen gebeuren door kinderen die zich snijden of stoten
 • 3de plaats: bij 7,8% van de ongevallen raakt een hand of voet van het kind klem
 • 4de plaats: 5,4% van de ongevallen zijn brandwonden. 55% van deze ongevallen gebeuren doordat kinderen zich aan een heet voorwerp verbranden, 45% gebeuren door aanraking met hete vloeistof of stoom
 • 5de plaats: 4% van de ongevallen gebeuren door vergiftiging
 • 2% door verwondingen door een dier
 • 1% door een verkeersongeval

De 4 meest voorkomende verwondingen zijn:

 • open wonde
 • kneuzing
 • brandwonde
 • botbreuk

De 5 meest voorkomende doodsoorzaken:

 • 1ste: ongeval in het verkeer, als passagier in de auto
 • 2de: verstikking
 • 3de: verdrinking
 • 4de: verbranding
 • 5de: een val


M - Dino VR


Bekijk onze virtual reality-film en ga door de ogen van een kind op verkenning in de opvang. Zo zie je hoe een kind kijkt naar en zich beweegt in de omgeving en kan je de risico's nog beter inschatten.


Meldpunt onveilig kinderartikel

Heb je speelgoed, kledij, meubilair of andere zaken voor kinderen van 0 tot 3 jaar waar je kind een ongeval of bijna ongeval mee had, dan kan je dit melden.